โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับกิจกรรม ดังกล่าวจัดขึ้นที่หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก